Företaget

adABACUM är ett bygg- och installationsledningsföretag med säte i Örebro och verksamt inom mellansverige. Företaget som grundades 1993, består av åtta konsulter som alla är delägare i företaget

För våra uppdragsgivares räkning utför vi projekt-, bygg- och installationsledningsamt projekteringsledning

Vi åtar oss också att vara Kontrollansvariga enligt PBL och gör entreprenadbesiktningar samt utredningar inom bygg- och förvaltningsområdet.

Vi har även projekterande ingenjörer inom fackområdena vvs och el.

Våra kunder är företag och organisationer inom näringsliv och offentlig sektor.

Affärsidé

“Att med stöd av nutidens moderna hjälpmedel, aktuella kunskaper och mångårig erfarenhet avlasta våra beställare ledning och utveckling av byggprojekt samt att genom kvalificerad analys, utreda och lösa ekonomiska och administrativa problem i bygg- och förvaltningsfrågor.”