• Villa Väster Park

 • Änglandaskolan

  Beställare: Futurum
  Typ av byggnad: Skola
  Vårt uppdrag: Besiktning

 • Kv Grillgården

  Beställare: Länsgården
  Typ av byggnad: Bostäder
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning

 • Drottningparken

  Beställare: Castellum
  Typ av byggnad: Kontor
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA, besiktning

 • Porsche Center

  Beställare: Fastighets AB 911
  Typ av byggnad: Bilhall
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning

 • Trädgårdarna

  Beställare: Örebro kommun
  Typ av byggnad: Vård - och omsorgsboende
  Vårt uppdrag: Arkitekttävling, upphandling, projektstöd, KA och besiktning
  Vinnare: Vinnare: Vårdbyggnadspriset 2019, German Design Awards 2018, International Architecture Award i Chicago Athenaeum / Europe 2018, Örebro kommuns Byggnadspris 2017, Bostadspriset 2017. Övrigt: Finalist i Architizer A+ Awards 2018, Nominerat till Kasper Salinpriset 2017, Shortlisted till WAF Awards och WAN Awards 2017 , Hedersomnämnt i MIPIM AR Award 2015, Shortlisted till WAN Awards 2015

 • Wûrth

  Beställare: Wûrth
  Typ av byggnad: Kontor och lager
  Vårt uppdrag: Upphandling, Projektledning, KA, besiktning
  Utmärkelse: MIPIM Awards 2015, Best Industrial & Logistics development

 • Ängen

  Beställare: Länsgården
  Typ av byggnad: Vård- och omsorgsboende
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning

 • Victoriahuset

  Beställare: Carlsson & Åqvist
  Typ av byggnad: Bostäder och butikslokaler
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning
  Utmärkelse: Byggnadspriset 2010 Örebro kommun

 • Konserthuset

  Beställare: ÖrebroPorten
  Typ av byggnad:
  Vårt uppdrag: Besiktning

 • Kulturkvarteret

  Beställare: ÖrebroPorten
  Typ av byggnad: Stadsbibliotek och kulturhus
  Vårt uppdrag: Besiktning

 • Kv Grönpepparen 1

  Beställare: L E Lundbergs
  Typ av byggnad: Bostäder
  Vårt uppdrag: Projektledning, KA PBL, besiktning

 • Kv Fabriken 20, 21

  Beställare: Systrarna Hermanssons Fastighetsförvaltning
  Typ av byggnad: Ombyggnad bostäder
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning

 • Behrn Center

  Beställare: Per Johan Behrn
  Typ av byggnad: Bostäder, kontor, parkeringshus
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, besiktning

 • Citypassagen

  Beställare: Castellum
  Typ av byggnad: Kontor
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA, besiktning

 • Kv Fallskärmen 6

  Beställare: L E Lundbergs
  Typ av byggnad: Flerfamiljshus
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning

 • Rättscentrum Örebro

  Beställare: Norrporten /Castellum
  Typ av byggnad: Förvaltningsbyggnad
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, KA PBL, besiktning

 • BRF Bagarn

  Beställare: Egeryds
  Typ av byggnad: Bostäder
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektledning, besiktning
  Utmärkelse: Örebro kommuns ombyggnadspris 2008

 • Tingsrätten Västerås

  Beställare:
  Typ av byggnad:
  Vårt uppdrag:

 • Rusta Centrallager Norrköping

  Beställare: Rusta Construction AB
  Typ av byggnad: Lagerbyggnad
  Vårt uppdrag: Upphandling, kontroll, installationsledning

 • Godsmagasinet, Nora

  Beställare: Nora Fastighets AB
  Typ av byggnad: Väntsal och tågmuseum
  Vårt uppdrag: Upphandling och projektledning.

 • Göthlinska Gården, Nora

  Beställare: Nora kommun
  Typ av byggnad: Byggnadsminne
  Vårt uppdrag: Upphandling och projektledning.

 • Kungsplan, Mekanikern 4-6

  Beställare: Örebro Bostäder AB
  Typ av byggnad: Nybyggnad Bostäder
  Vårt uppdrag: KA, projektstöd och besiktning

 • Novahuset

  Beställare: Länsgården
  Typ av byggnad: Vård- och omsorgsboende
  Vårt uppdrag: Projektledning, KA PBL, besiktning

 • H-huset USÖ

  Beställare: Region Örebro län
  Typ av byggnad: Sjukhus
  Vårt uppdrag: Besiktning

 • Campus USÖ

  Beställare: Region Örebro län
  Typ av byggnad: Lokaler för läkarutbildning
  Vårt uppdrag: Besiktning

 • Lindesberg Arena

  Beställare: LIBO
  Typ av byggnad: Skola
  Vårt uppdrag: Installationsledning och besiktning

 • Brotorpsskolan Lindesberg

  Beställare: LIBO
  Typ av byggnad: Skola
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektstöd och besiktning

 • Bergsparken/Hälsocentrum, Lindesberg

  Beställare: LIBO
  Typ av byggnad: Vård- och omsorgsboende
  Vårt uppdrag: Upphandling, projektstöd KA och besiktning

 • Conventum kongress

  Beställare: LandesBank Kiel
  Typ av byggnad: Kongresslokaler
  Vårt uppdrag: Projektledning, konstruktion