Tjänster

För våra uppdragsgivares räkning utför vi projekt-, bygg- och installationsledning, samt projekteringsledning.

Vi driver projekt från idé, genomförande och förvaltning.

Vi är certifierade som BAS-P, certifierade kontrollansvariga enligt PBL och har certifierade besiktningsmän SBR.

Vi utför utredningar inom bygg- och förvaltningsområdet och har stor erfarenhet av kostnadsbedömningar och tekniska utredningar

Inom fackområdena vvs och el finns även projekterande ingenjörer.

Våra kunder är företag och organisationer inom näringsliv och offentlig sektor

projekt - 2020-12-11T130630.967

Ledning

Projektledning

Vi har den kunskap och erfarenhet som hjälper Er genom ett projekt från ”Ax till Limpa” och når de tekniska, tidsmässiga och ekonomiska målen.

Projekteringsledning

Vi håller ihop projekteringen mot uppgjorda mål och leder projekteringsgruppen, mot ett för helheten i projektet, gott tekniskt och ekonomiskt resultat.

Utredning

Investeringsunderlag

Vi kan hjälpa Er i tidiga skeden att arbeta fram tekniska och ekonomiska underlag som grund för investeringsbeslut. Vi kan upprätta detaljerade kostnadskalkyler. Vårt kontaktnät och erfarenhet hjälper till att få god precision inför beslut.

Tekniska inventeringar

Inventeringar inför beslut kring investeringar, köp eller försäljning av fastigheter blir allt mer viktiga och det finns många fallgropar.
Vår erfarenhet och kunskap hjälper Er i kommande beslut.

Byggadministration

Kontrollansvar

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt om projektet kräver bygglov eller anmälan. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.
Vi har certifierade kontrollansvariga som kan hjälpa Dig med Ditt byggprojekt

Enterprenadbesiktning

För att säkerställa att innehållet i ett entreprenadkontrakt är uppfyllt behöver besiktning genomföras av erfarna besiktningsmän. Vi har besiktningsmän med lång och god erfarenhet. De flest av oss är certifierade besiktningsmän inom olika fackområden.